Obiective

Home/Cine suntem/Obiective
Obiective 2017-03-12T16:57:23+00:00

Obiectivele care stau la baza existenței, organizării și funcționării Asociației pentru Educație în Afaceri (EXINO)

1) Formarea, dezvoltarea și educarea competențelor de comunicare, atitudine și comportament a tuturor categoriilor de cetățeni în conformitate cu normele Uniunii Europene.
2) Inițiază proiecte, programe și acțiuni în vederea armonizării cadrului legislativ în domeniul mediului de afaceri,
3) Inițiază proiecte, programe și acțiuni în vederea reducerii semnificative a birocrației, para fiscalității și eliminării barierelor în calea dezvoltării mediului de afaceri.
4) Susține dezvoltarea circuitului informațional și dialogul eficient între toate entitățile implicate în domeniu afacerilor,
5) Inițiază proiecte, programe, acțiuni pentru îmbunătățirea  mediului  de  afaceri  (transparența administrativă, codurile de bune practici, încurajarea și sprijinirea inițiativei antreprenoriale etc.),
6) Inițiază proiecte, programe, acțiuni și colaborează  cu  instituții  publice, organizații private din România, Uniunea Europeană și țări din afara Uniunii Europene pe  teme  referitoare la susținerea și dezvoltarea mediului de afaceri,
7) Colaborează  cu  organismele  reprezentative  din  domeniul  mediului  de  afaceri  în  scopul reducerii barierelor administrative și îmbunătățirii cadrului legislativ,
8) Inițiază proiecte, programe, acțiuni legate  de  probleme  economice,  politici  fiscale  și comerciale, piața internă, competitivitate, cu impact asupra mediului de afaceri,
9) Inițiază proiecte, programe, acțiuni în vederea valorificării potențialului forței de muncă, crearea condițiilor pentru creșterea gradului de participare pe piața muncii și accesul la locuri de muncă de calitate,
10) Inițiază proiecte, programe, acțiuni pentru îmbunătățirea participării pe piața muncii a șomerilor și a persoanelor inactive,
11) Inițiază proiecte, programe, acțiuni pentru încurajarea antreprenorialului și înființării de noi întreprinderi,
12) Inițiază proiecte, programe, acțiuni în vederea implicării angajatorilor în dezvoltarea competențelor angajaților,
13) Inițiază proiecte, programe, acțiuni pentru sprijinirea incluziunii sociale, reducerea sărăciei și combaterea oricăror forme de discriminare ca parte integrantă a politicilor Uniunii Europene care urmăresc promovarea unei dezvoltări echilibrate și coeziunea socială la nivelul întregului teritoriu european.
14) Inițiază proiecte, programe, acțiuni pentru promovarea incluziunii active și reducerea prevalenței sărăciei în cadrul comunităților dezavantajate, inclusiv a celor cu populație aparținând minorității romă.
15) Dezvoltarea unei atitudini pro-active, a participării și a responsabilității în rândul populației, prin parteneriate, precum și prin implicarea cetățenilor în inițiativele asociației.