Scop

Scop 2017-03-12T16:53:52+00:00
Cateva din scopurile asociatiei sunt:
 • încurajarea, stimularea și dezvoltarea spiritului antreprenorial al tuturor categoriilor de persoane, în vederea ocupării pe cont propriu, prin implicarea acestora în noi structuri economice private.
 • înființarea, susținerea și dezvoltarea unor ecosisteme antreprenoriale de susținere a mediului de afaceri, care sa ofere oportunitatea de a crea și dezvolta noi afaceri.
 • creșterea adaptabilității întreprinderilor și crearea unui mediu de afaceri favorabil pentru întreprinzători.
 • dezvoltarea educației antreprenoriale.
 • stimularea participării angajatorilor la dezvoltarea competențelor angajaților.
 • sprijinirea mobilității forței de muncă, atât cea dintre locurile de muncă (mobilitatea ocupațională), cât și cea dintre țări (mobilitate geografică), pentru progresul social și economic, dezvoltare durabilă și echilibrată.
 • sprijinirea dezvoltării spațiului rural.
 • susținerea demersurilor pentru modernizarea și eficientizarea politicilor publice menite să determine creșterea calității vieții persoanelor prin dezvoltarea autonomiei individuale, a sentimentului de securitate personală, a încrederii în societate, cultivarea respectării demnității fiecărei persoane, dezvoltarea și antrenarea capacității de influențare legitimă a decidenților politici de către persoane și organizații cu asumarea responsabilității pentru aceasta.
 • sprijinirea, dezvoltarea și promovarea economiei sociale, ca vector de creștere economică și construire de soluții creative și inovatoare la problemele sociale, economice sau de mediu și care să conducă la progresul comunităților.
 • sprijinirea distribuirii de alimente și asistență materială de bază pentru persoanele cele mai defavorizate.
 • sprijinirea și promovarea principiului responsabilității sociale ca ansamblu de acțiuni, principii și practici prin care o companie se implică într-o societate, cu scopul de a asigura un impact pozitiv al activității sale și de a contribui la dezvoltarea acelei societăți.