FAQ

Home/FAQ
FAQ 2017-03-20T18:55:22+00:00

Ce este un Program?
Un program este definit ca o serie de proiecte intercorelate, ale căror obiective contribuie împreună la îndeplinirea obiectivelor asociației, relevant la nivel scop al asociației. În anumite contexte, conceptul de program este înțeles ca o platformă care permite mai multor proiecte să fie implementate cu scopul de a îndeplini un obiectiv al asociației sau o misiune asumată de aceasta.
Scopul și impactul unui program sunt mai cuprinzătoare decât în cazul unor proiecte individuale.

Ce este un Proiect?
Un proiect este definit ca un grup de activități intercorelate, grupate într-o succesiune logică, derulate într-un interval de timp definit și utilizând resurse limitate, pentru a atinge rezultate clar definite, în vederea îndeplinirii unor obiective clare.
Proiectul mai poate fi definit ca un mod de a-i organiza pe oameni și de a gestiona activități. Este o manieră proprie managerul de proiect de organizare și coordonare a muncii. Se concentrază în totalitate pe un anume rezultat final iar în momentul în care se realizează acest rezultat, proiectul încetează să mai fie necesar.
Aşadar proiectul este un proces ce presupune:
– rezolvarea unei probleme identificate sau schimbarea unei situaţii problematice;
– existența unor resurse;
– existența unor scopuri care trebuie să fie posibil de îndeplinit;
– o soluţie specifică la o problemă specifică, într-un anumit context;
– un început şi un final bine definite ce se desfăşoară într-un spaţiu concret;
– implicarea unor abilităţi variate de planificare şi implementare, diverşi parteneri sau susţinători, precum și a unui număr de activităţi, evenimente şi sarcini;
– existența unei echipe şi ţinteşte la binele unei organizații/comunități;
– o serie de riscuri şi elemente de incertitudine;
– existența unor obiective măsurabile care pot fi evaluate, astfel putându-se aprecia dacă s-a făcut ce s-a propus, la calitatea dorită;
– un anumit grad de autonomie faţă de activităţile curente ale asociației;
– un ciclu de viaţă determinat, compus din mai multe etape obligatorii, denumite astfel: identificarea, analiza și formularea proiectului, pregătirea acestuia, evaluarea preliminară a proiectului, angajarea finanţării, implementarea, monitorizarea şi evaluarea finală a rezultatelor proiectului.

Proiectele fac parte dintr-un proces ciclic, fiecare dintre acestea contribuind pe termen lung la realizarea strategiei, scopului, obiectivelor și programelor asociației.

Care sunt etapele unui proiect?
conceperea proiectului, planificarea proiectului, implementarea proiectului, evaluarea proiectului.

Etapa 1 : Conceperea Proiectului
In etapa de concepere a proiectului, managerul, membrii echipei de proiect si toti ceilalti stakeholderii se intalnesc pentru a confirma faptul ca realizarea unui astfel de proiect va rezolva o problema existenta care a fost identificata punand bazele procesului de planificare. Activitatile care vor fi realizate in aceasta faza vor fi:
1. identificarea problemei;
2. analiza problemei;
3. identificarea solutiilor posibile de rezolvare a problemei identificate;
4. selectarea celei mai bune solutii;
5. definirea scopului si a obiectivelor proiectului;
6. definirea intereselor stakeholderilor;
7. alegerea membrilor echipei de proiect;
8. o analiza preliminara cost/beneficiu.

Etapa 2: Planificare
Planificarea cea mai importanta etapa a proiectului reprezentand inceputul ciclului de viata pentru proiectul respectiv. Succesul unui proiect rezulta dintr-o planificare, o buna executie si un control eficient. Planificarea este etapa proiectului in care se vor gasi modalitatile prin care cerintele specificate de beneficiar sa poata fi puse in practica. Activitatile care se vor realiza sunt:
1. detalierea scopului;
2. rezentarea jaloanelor (milestones = finalitatea unor activitati dintr-o anumita categorie bine definita);
3. definirea activitatilor si descrierea secventei lor de derulare;
4. identificarea resurselor financiare, materiale si umane necesare;
5. dezvoltarea unui grafic de timp;
6. stabilirea ipotezelor de lucru si realizarea unor studii de fezabilitate (financiar, socio-economic).

Etapa 3: Organizare
Organizarea proiectului in diverse sarcini de realizat este necesara din mai multe motive:
1. proiectul apare ca o insiruire logica de activitati care ajuta la determinarea graficului optim de timp;
2. activitatile vor fi mai usor de controlat si evaluat;
3. se determina usor necesarul de personal si calificarile acestuia in raport cu ceea ce este necesar in cadrul proiectului;

In aceasta etapa, se realizeaza analiza SWOT pentru beneficiar – solicitant, relevand conditiile mediului intern si a celui extern.

Etapa 4: Implementarea proiectului va cuprinde activitati ca monitorizare, managementul riscurilor din cadrul proiectului, finalizarea proiectului.

Etapa 5: Evaluarea. In etapa de evaluare a proiectului, va fi conceputa strategia de evaluare, relevandu-se modalitatile de evaluare, durata si persoanele care vor efectua aceasta evaluare.

Proiectele și programele diferă prin amplitudinea resurselor întrebuințate, prin anvergura în timp, dar și din punctul de vedere al formulării obiectivelor, al structurilor manageriale, al rolului pe care îl au membrii echipei și al concentrarii pe diferite tipuri de evaluări. Cu toate acestea, principiile și abordarea managementului de proiect se aplică în ambele cazuri.