Procedura după publicarea rezultatelor finale ale Concursului de Planuri de afaceri 

În termen de maxim 2 zile de la publicarea listei finale a planurilor de afaceri propuse pentru finanțare fiecare participant al cărui plan de afaceri a fost selectat va confirma în scris acceptarea condițiilor de finanțare, printr-un email trimis Coordonatorului activității de selectare a planurilor de afaceri și stagii de practică –  Dl. Răzvan Gavrilescu (0722.455.447) – email: razvan.gavrilescu@exino.ro .

În termen de maxim 10 zile de la publicarea listei finale cu planurile de afaceri propuse pentru finanțare, fiecare participant se va prezenta personal în vederea încheierii angajamentului de asumare a condițiilor finanțării la Asociația Exino – Electromagnetica Business Park, Calea Rahovei 266-268, Corp 2, Etaj 2, Birou 13, Sector 5, București, în interiorul programului de lucru, de luni-vineri între orele 9-17.

Se vor prezenta următoarele documente : 

  • 2 certificate de atestare fiscală (persoane fizice). Acestea se obțin unul de la ANAF  și unul de la Direcţia Impozite şi Taxe Locale. (certificatele trebuie obținute după data de 3.12.2018)
  • 1 certificat de cazier fiscal (persoane fizice). Acesta se obține de la ANAF. (certificatul trebuie obținut după data de 3.12.2018)
  • 1 certificat de cazier judiciar. Acesta se obține de la Poliție. (certificatul trebuie obținut după data de 3.12.2018)