Documente 2018-08-15T22:22:10+00:00

16. Metodologia Concursului de planuri de afaceri și Procesul de selecție_ varianta 14.08.2018

15. Lista cheltuielilor eligibile

14Lista codurilor CAEN eligibile + explicații 

13Drepturi-si-obligatiile-beneficiarilor-de-ajutor-de-minimis.pdf

12. Procedura operationala de derulare activitate de selectie a grupului țintă

11. Condiţiile ce trebuie îndeplinite de către persoanele care doresc să beneficieze de oportunitatile de formare din proiect

10. Campanie de informare a publicului  pe pagina de Facebook a proiectului :      (click pe imagine)

9. Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2014-2020

8. Programul-Naţional-de-Reformă-PNR.pdf

7. Strategia-Naţională-pentru-Competitivitate-2014-2020.pdf

6. Strategia-Națională-privind-Incluziunea-Socială-și-Reducerea-Sărăciei-2015-2020.pdf

5. Strategia-guvernamentala-pentru-dezvoltarea-sectorului-intreprinderilor-mici-si-mijlocii-si-imbunatatirea-mediului-de-afaceri-din-Romania-Orizont-2020.pdf

4. Strategia-Națională-pentru-Ocuparea-Forței-de-Muncă-2014-2020.pdf

3Schema-de-minimis-România-Start-Up-Plus.pdf

2.Ghidul-Solicitantului-Condiții-Specifice.pdf

2.1 corrigendum-1-GS-OS-3.7.pdf

2.2 corrigendum-2-GS-OS-3.7.pdf

1.Ghidul Solicitantului Condiții Generale