Persoanele ale căror planuri de afaceri au fost selectate în vederea acordării ulterioare a ajutorului de minimis, în cadrul întreprinderilor pe care le vor înființa, vor efectua, obligatoriu, câte un stagiu de practică organizat în cadrul unei întreprinderi existente, funcționale, a cărei activitate economică face parte din aceeași grupă CAEN cu cea aferentă planului de afaceri selectat.

Stagiul va avea o durată minimă de 40 de ore și se va desfășura la sediul social sau, după caz, la punctul de lucru al întreprinderii selectate. Întreprinderea trebuie să aibă sediul social sau punctul de lucru în Regiunea Centru.

Administratorul schemei de antreprenoriat va intermedia identificarea întreprinderii în care va avea loc stagiul de practică. Pe perioada desfășurării acestuia, stagiarii vor fi coordonați și îndrumați de un reprezentant al întreprinderii, cu rol de mentor. Activitatea de coordonare și îndrumare a stagiarului va fi remunerată prin plata unui onorariu al cărui tarif orar va respecta plafoanele salariale prevăzute în Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

Participarea la stagiul de practică va fi derulată astfel:

  • Încheierea protocolului de colaborare dintre Asociația Exino, Partenerul de practica și Practicant.
  • Angajarea, de către Asociația Exino și Asociația Întreprinderilor Mici și Mijlocii Covasna (ASIMCOV), a mentorilor stagii de practică.
  • Derularea stagiilor de practică.
  • Încheierea a câte un raport de stagiu de practică în care vor fi descrise activitățile la care a participat cursantul, semnat de cursant și de reprezentantul legal al întreprinderii;
    o copia CIF sau extrasul ONRC al operatorului economic care asigură stagiul de practică, document care să justifice alegerea acestuia din punct de vedere al sectorului economic în care își desfășoară activitatea.

Pentru mai multe informații privind efectuarea de stagii de practică vă rugăm să luați legătura cu Coordonatorului activității de selectare a planurilor de afaceri și stagii de practică –  Dl. Răzvan Gavrilescu (0722.455.447) – email: razvan.gavrilescu@exino.ro .