Înscriere în Concurs 2018-09-11T12:41:43+00:00

Înscrierea în Concursul de planuri de afaceri și Procesul de selecție se desfășoară în perioada 16.08.2018 – 26.10.2018, în interiorul programului de lucru, de luni până vineri, între orele: 09:00-17:00.

Metodologia Concursului de planuri de afaceri și Procesul de selecție_ varianta 14.08.2018 …  descarcă

Grila de evaluare Faza Adescarcă

Grila de evaluare Faza Bdescarcă

Lista documentelor necesare pentru înscrierea în Concursul de planuri de afaceri și Procesul de selecție:

  1. Persoanele care AU participat la cursurile de formare antreprenorială organizate în cadrul proiectului și doresc să participe la Concursul de planuri de afaceri vor depune următoarele documente:

Anexa 1. Cerere de înscriere în Concursul de planuri de afaceri (în original) …descarcă
Anexa 2. Actul de identitate (în copie „conform cu originalul”),
Anexa 18. Declarație de angajament de respectare a etapelor proiectului (în original) …descarcă
Anexa 19. Planul de afaceri ...descarcă

2. Persoanele care NU au participat la cursurile de formare antreprenorială organizate în cadrul proiectului, dar care se încadrează în categoriile de grup țintă eligibile și doresc să participe la Concursul de planuri de afaceri vor depune, următoarele documente:

Anexa 1. Cerere de înscriere în Concursul de planuri de afaceri (în original) …descarcă
Anexa 2. Actul de identitate (în copie „conform cu originalul”),
Anexa 3. Scrisoare de motivație (în original) …descarcă
Anexa 4. Acord de utilizare a datelor cu caracter personal (în original) …descarcă
Anexa 5. Declarație privind statutul pe piața muncii (în original) …descarcă
Anexa 6. Declarație de eligibilitate pentru deschiderea unei entități legale (în original) …descarcă
Anexa 7. Declarație privind evitarea dublei finanțări (în original) …descarcă
Anexa 8. Formular de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020 (în original)…descarcă. Vă rugăm să semnați PE FIECARE PAGINĂ a formularului.
Anexa 9. Certificatul de naștere (în copie „conform cu originalul”),
Anexa 10. Certificatul de căsătorie, după caz (în copie „conform cu originalul”),
Anexa 11. Documente de studii – diplome, adeverințe de studii/student (în copie „conform cu originalul”),
Anexa 12. Contractul de Muncă în derulare la data înscrierii sau adeverință de la angajator (în copie „conform cu originalul”),
Anexa 13. Adeverință de la Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă pentru șomer înregistrat – indemnizat sau ne indemnizat (în copie „conform cu originalul”),
Anexa 14. Adeverință medicală de la medicul de familie cu mențiunea Apt medical (în copie „conform cu originalul”). Vă rugăm să vă asigurați că este vizibilă parafa medicului și stampila unității sanitare,
Anexa 15. Curriculum Vitae EuroPass (în original) …descarcă
Anexa 16. Declarație evitare incompatibilitate candidat (în original) …descarcă
Anexa 17. Acord de participare ca rezervă în proiect (în original) ...descarcă
Anexa 18. Declarație de angajament de respectare a etapelor proiectului (în original) …descarcă
Anexa 19. Planul de afaceri …descarcă

Procedura de înscriere în concursul de planuri de afaceri
(1) Descărcați și tipăriți documentele de înscriere de mai sus.
(2) Completați lizibil cu informațiile solicitate.
(3) Semnați olograf documentele de înscriere completate, PE FIECARE PAGINĂ.
(4) Realizați fotocopii după celelalte documente solicitate și SEMNAȚI-LE și adaugați mențiunea CONFORM CU ORIGINALUL.
(5) Depuneți, personal sau prin poștă/curier, documentele de înscriere în concurs semnate în original și planul de afaceri (acesta nu se completează cu date de identificare ale candidatului și nici nu va avea semne de identificare pe el), toate într-un plic închis și sigilat, în format fizic, la punctul de lucru al Asociației Exino situat la adresa: Electromagnetica Business Park – Calea Rahovei, nr. 266-268, Corp 2, Etaj 2, Birou 13A, Sector 5, Cod postal 050912 București, în perioada 16.08.2018 – 26.10.2018, în interiorul programului de lucru de luni până vineri între orele: 09:00-17:00.
(6) Instrucțiuni de completare a plicului cu documentele de înscriere în concurs:
Plicul va avea format A4. Orice varianta de plic A4 este valabilă, cu condiția ca acesta să conțină toate documentele intacte și să fie depus în termenul prevăzut. Pe plic vor fi specificate lizibil următoarele:
– numele și prenumele candidatului (expeditorului)
– adresa destinatarului astfel: Asociația Exino, Electromagnetica Business Park – Calea Rahovei, nr. 266-268, Corp 2, Etaj 2, Birou 13A, Sector 5, Cod poștal 050912 București. În cazul trimiterii prin curier, persoana de contact la destinatar este Dl. Răzvan Gavrilescu – 0722.455.447.

Pentru orice informații și clarificări suplimentare referitoare la desfășurarea concursului de planuri de afaceri, vă rugăm să vă adresați Coordonatorului activității de selectare a planurilor de afaceri și stagii de practică – Dl. Răzvan Gavrilescu prin e-mail la adresa razvan.gavrilescu@exino.ro sau la telefon 0722.455.447.